Polish Corner: Powtórzyć

3676361977_ccdc2f8a22_o

powtórzyć (verb, perfective form) – to repeat

Listen:[sc_embed_player fileurl=”http://www.krakowpost.com/wp-content/uploads/2016/04/powtórzyć-sentence-Polish-corner.m4a”]

– Gdzie się zatrzymałeś? /// – Where are you staying?
– Nie rozumiem, proszę powtórzyć wolniej. /// – I don’t understand, please repeat slower.
– G d z i e  s i ę  z a t r z y m a ł e ś? /// – W h e r e a r e y o u s t a y i n g?
– Teraz rozumiem, dziękuję. Mieszkam w hostelu na ul. Nowej. /// Now, I understand, thanks. I live at a hostel on Nowa Street.

Accent NEW logo 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *